Schvalování objednávek, Evidence docházky, Personalistika, Majetek, Projektové řízení


Produkty

Naše aplikace se skládá z několika modulů, které jsou provázané, ale fungují i samostatně.

Správce firemních nákladů na tvorbu a schvalováním objedávek

Objednávky

Systém pro bezpapírovou tvorbu a schvalování nákupních objednávek. Automatické doplnění schvalovatelů podle různých kriterií. Vytvoříte objedávku s popisem, schválíte, objednáte, přiložíte fakturu. Máte o všem přehled. Nic nehledáte.

Nástroj pro personální oddělení

Personalistika

Nástroj pro personální oddělení k evidenci zaměstnanců. S formuláři na založení nově příchozích pracovníků, jejich schopností a cílů. Formuláře pro ukončení pracovního poměru či vrácení sveřeného majetku. Snadno filtrujte ty, co umí anglicky či mají firemní vůz.

Evidence pracovní doby a schvalování dovolených

Docházka

Aplikace pro evidenci pracovní doby včetně přesčasů. Plánování dovolených a dalších absencí s možnosti schvalování. Tisk týdeních, měsíčních a ročních přehledů do PDF. Export docházky do Excelu pro následné zpracování ve mzdových systémech.


Evidence majetku s životním cyklem

Majetek

Modul pro evidenci majetku s napojením na modul objednávek. Zahrnuje životní cyklus majetku od pořízení, změn, až po vyřazení. Propojeno na nákupní objednávky, pro okamžité dohledání pořizovacího dokladu.

Knihovna dokumentů alternativa k Sharepoint

Dokumenty

Elektronické úložiště pro vaše dokumenty, smlouvy, směrnice apod. Alternativa k Sharepoint.

Online projektové řízení a kolaborace

Projeky

Nástroj pro projektové řízení a kolaboraci. Distribuce ůkolů, záznam stráveného času. Evidence různých druhů aktivit a výdajů v časové ose. Ideální pro manažery a jejich tým.