Evidence majetku s životním cyklem


Majetek - životní cyklus majetku


Systém pro evidenci majetku s životním cyklem od pořízení po likvidaci


Zjednoduší přehled o majetku a jeho historii

Životní cyklus majetku od pořízení k vyřazení
Evidence majetku s životním cyklem