Knihovna dokumentů, alternative k Sharepoint


Dokumenty


Manažerský nástroj pro správu smluv, dodatků, směrnic či jiné dokumentace.


Přehled a archiv důležitých dokumentů, smluv, předpisů, certifikátů, apod.

Knihovna dokumenetů, smluv, směrnic
Přehled smluv, dodatků, směrnic