Elektronická evidence docházky a pracovní doby včetně schvalování


Docházka - evidence pracovní doby, schvalování dovolených, tisk PDF reportů, export do Excelu


Systém pro evidenci pracovní doby a plánování dovolených se schvalováním


Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 96 nařizuje zaměstnavateli povinnost vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce směny, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti.


Víkendy a státní svátky
Schvalování dovolených
Měsíční PDF report
Kontaktní údaje